Børns læring

Børns læring


Det vigtigste for små børns læring er at de får tryghed, omsorg og kærlighed.


Børn på 0 – 3 år skal lære meget på kort tid, derfor har de brug for støtte og gode læringsmuligheder.


Jeg arbejder blandt andet med:


• Motorik, masser af bevægelse på forskellige måder


  Hver måned har vi et tema som vi har ekstra fokus på f.eks. Kroppen, Farver, Naturen, Musik el.a.


• Sprog, snakke sammen, at sætte ord på, læse bøger, rim og remser. Synge, danse og høre musik


• Sociale kompetencer, lære at omgås hinanden, få venner, udtrykke egne følelser


• At blive selvhjulpne, rejse sig selv, tage tøj af og på, selv kravle op på puslebord / høj stol


• Hjælpe til med borddækning, hænge tøj op, vande blomster, plukke jordbær, rydde op m.m.


• Ude leg med vand, sand, sten, se på planter og dyr og passe på naturen


• Årets gang i naturen


• Højtider, jul, påske og fastelavn


• Bygge med klodser, puslespil, tegne, modellere


• Besøge børnehave, bibliotek, andre børnepassere, legepladser